top of page

İZNİK KONGRE OTELİ

Dönem:
2021-2022 Bahar Dönemi
Tipoloji:
Otel
Konum:
İznik
Bursa, Türkiye

Aksonometrik
Kolaj
Kurgu Kriterleri
Katmanlaşma-1
Bubble Diyagramı
Katmanlaşma-2
Konsept
Render
Silüet
2.kat Planı
Zemin kat planı
A-A Kesit
B-B Kesit
Sistem Kesiti
1/50 Plan
Detay
Kütle Hareketi
Detay
Detay
Oda Render
Oda Render
Oda Render
Oda Render
Render
Render
Render
Aksonometrik

Paftalar

bottom of page