top of page

KARADUVAR MAHALLESİ 
KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI

Dönem:

2021-2022 Bahar Dönemi

Tipoloji:

Kentsel Tasarım

Konum:

Karaduvar Mahallesi
Mersin, Türkiye

Meydan render

Amaç
Karaduvar Mahallesi'nin kültürel değerlerinin ortaya çıkarıldığı ve yeni kültürel değerler kazandırıldığı;
güvenli, sağlıklı, estetik bir dinamik yaşam alanı oluşturmak.

Stratejiler
-Mahalle ve sokak kültürünün devam ettirilmesi
-Kentin aktif şekilde kullanılmasını sağlamak için sosyal donatılar ve rekreasyon alanları oluşturulması -bölgede var olan spor faaliyetlerinin geliştirilerek birçok farklı spor dalının yapılabilmesine olanak sağlanması
-Bölgedeki girişimciliği eğitim kursları ve kooperatifler gibi kuruluşların arttırılarak kullanıcıyı bölgede daha etkin hale getirilmesi
-Liman düzenlemeleri yapıp balıkçıları desteklemek ve kıyı balıkçılığını geliştirmesi
-Şehirle olan kopukluğu gidererek şehirle daha entegre bir mahalle konumuna getirilmesi
-Kıyı şeridini düzenleyerek mahalleyle daha entegre bir kıyı oluşturup kullanıcının denizle temasının arttırılması
-Bölgede üretilen ürünlerin satılması için pazar alanları gibi belli bölgeler oluşturulması
-Bölgenin kendi kendine yeten bir yer olması için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması

Meydan render
Bina girişinden meydana bakış
Render
Render
Render
Render
Render

Paftalar

bottom of page