top of page

KENTSEL YENİDEN
ELE ALMA

Dönem:
2022-2023 Bahar Dönemi
Tipoloji:
Kentsel Tasarım
Konum:
Osmangazi
Bursa, Türkiye

Aksonometrik Vaziyet

Yeşil Kent: Kentin “Yeşil Bursa” imajını yeniden canlandırmak “yeşil koridorlar” tasarlanmalı ve yoğun yapılaşma içinde yeni yeşil alanlar tasarlanmalıdır.

Bağlantı Koridorları: Bölgedeki yoğun yapılaşma birçok “geçirimsiz alan ve sınırlar” yaratmıştır. “Ana omurgadan” mahalle içerisine geçişi sağlayacak “koridorlar ve kıllcallar” oluşturulmalıdır. Odaklar arasında “stratejik bağlantılar” oluşturumları ve “entegre bir kent” anlayışı benimsenmelidir.

Karma Kulanım: Dengeli bir gelişim desteklenmeli. İş, konut ve ticaret alanları birbirini “besleyerek” bir “uyum içerisinde” varlıklarını sürdürmelidir.

Kentsel Doku: Kentsel doku analiz edilerek “yaşayan bir kent” ve adeta bir “organizma” gibi kentsel doku yeniden ele alınıp bir “uyum” içerisinde tasarlanmalıdır.

Kullanıcı Odağı: Kentler “insanlar” için var olur ve “onla yaşar”. Alana ulaşımda kullanıcı düşünülmeli yalnızca araç değil “yaya ve bisiklet” yollarına önem verilerek yolar yeniden tasarlanmalıdır.

Doku Analizi
Ulaşım Analizi
UNESCO Miras Listesi Analizi
Odak Noktaları Analizi
Çevre ve Yeeşil Alan Analizi
Çevre Projeler Analizi
Alan Yaklaşım
Vaziyet
İşlev Diyagramı
Ulaşım Diyagramı
Yeşil Alan Diyagramı
Odak Noktası Diyagramı
Kat Planları
Batı Görünüş
A-A Kesit
Aksonometrik Görünüm
Render
Render
Render
Render

Paftalar

bottom of page