top of page

SARAYÖNÜ MEYDANI
KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Dönem:
2021-2022 Güz Dönemi

Tipoloji:
Meydan

Konum:
Sarayönü Meydanı
Urfa, Türkiye

Danışma


Bir kentsel akupunktur müdahale alanı olarak "Şanlıurfa Sarayönü (Kızılay) Meydanı Projesi". Şanlıurfa il merkezi özelinde yaptığımız literatür taraması ve gözlem verisine dayanarak  belirlediğimiz yedi akupunktur müdahale noktasından biri "Sarayönü" meydanıdır. Cin tıbbına referans ile  tanımlanan "Akupunktur", kentsel çalışmalarda "olumlu ve yaygın bir etki yaratmak adına yapılan küçük ölçekli müdahale" olarak kabul edilmektedir. Bu öneri bir kentsel akupunktur projesidir, çünkü;
- Kısa erimlidir.
- Mevcut sosyal dokuya hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
- Alanın sahip olduğu kaynakları ve değerleri kullanmayı ilke edinmiştir.
- Kentin sosyal sermayesin arttırmayı ilke edinmiştir.

- Kentin dirençliliğini arttırmayı ilke edinmiştir.

- Alanın tarihsel ve kültürel kimliğinden ilham alınarak tasarlanmıştır.

Konsept Logo
Diyagramlar

- Yenilikçidir. Mevcutta sekteye uğramış kentsel akışları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

- En temelde erişilebilir kamusal bir alan yaratmayı amaçlamaktadır.

Diyagramlar
Diyagramlar
Diyagram
Diyagram
Kullanılan Bitkiler
Render
Render
Render
Aksonometrik
Render
Aksonometrik
Kesitler

Paftalar

bottom of page